امروز : یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۲:۵۶ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:«پول زور» یا «امتیاز زور» وده
تلکه گیری - سایت عبارت
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
افزایش فشار «تلکه بگیران» بر مدیران دولت تدبیروامید در مازندران
«پول زور» یا «امتیاز زور» وده، وگرنه.../ ضرورت هوشیاری و شجاعت دولت
 متاسفانه در چندماه اخیر خبرهای ضدونقیضی از تولد گروهی از «تلکه بگیران» به گوش می رسد که با روش های مختلف سعی در فشار به مدیران کل دستگاه های اجرایی دارند.