امروز : پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۱۱:۴۲ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:�������� ���������� ������
مفید غلامی راد+عبارت
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مفید غلامی راد به ریاست سازمان برنامه و بودجه مازندران منصوب گردید
مفید غلامی راد به ریاست سازمان برنامه و بودجه مازندران منصوب گردید وی جانشین نوربخش شد که کارنامه متوسطی داشت