امروز : پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۶:۴۶ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� ������������������
کشاورزی+عبارت
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
سونامی بیکاری کشاورزان تحصیلکرده در پایتخت کشاورزی ایران؛
مهندسان بیکار؛ مدیران بی تفاوت
در کشور ما دستگاه‌های عریض و طویلی در زمینه «کار» وجود دارند اما هنوز خروجی آنها منجر به تدوین نظام مشخص جهت کاریابی نشده است.
پسر بچه  + عبارت
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
کدام دسته از بانوان کمتر بچه‌دار می‌شوند؟
افراد تحصیلکرده مرجع به شمار می‌روند و می‌توانند روی دیگر گروه‌های سنی تاثیر بگذارند، بنابراین در سیاست‌های جمعیتی تغییر در باور و رفتار آن‌ها باید مد نظر قرار گیرد و تعادل در اشتغال، فرزندآوری و تحصیلات بانوان، ضروری است.