امروز : پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۷:۲۶ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� ������������
مفید غلامی+عبارت
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
بیشتر مازندرانی ها چه شغلی دارند؟
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مازندران از تدوین سند آمایش ونوآوری و فناوری استان خبر داد و گفت: عمده اشتغال و تولید ناخالص مازندران در حوزه خدمات است.