امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۶:۲۹ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:آرامستان ساری
 قبر محمود احمدی نژاد در ساری
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
شهروند ‌ـ خبرنگار «عبارت» باشید
قبر محمود احمدی نژاد در ساری+عکس
یکی از مخاطبین «عبارت» تصویر زیر را برای ما ارسال کرده است که همنامی یک متوفی با رئیس جمهور سابق در آرامگاه ملامجدالدین ساری را نشان می دهد. شما نیز می توانید تصاویر و اخبار خود را از طریق ‌آدرس ایمیل EBAARAT۹۴@GMAIL.COM برای ما ارسال کنید