امروز : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۶:۳۴ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:احمدی نژاد تهدید کرد
احمدی نزاد
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
احمدی نژاد تهدید کرد
وکیل مدافع محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم اظهارات اخیر عباس امیری فر که از افراد نزدیک به او محسوب می شود را کذب دانست و گفت: از او به دادسرا شکایت می کنیم.