امروز : سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۷:۳۴ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اخبار سینمایی
سینما + عبارت
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز دوشنبه ۲۸ مردادماه را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز یکشنبه ۲۷ مردادماه را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز شنبه ۲۶ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
سینما + عبارت
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز سه شنبه ۲۲ مردادماه را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز شنبه ۱۹ مرداد ماه را در عبارت ببینید.
سینما + عبارت
پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز پنج شنبه ۱۷ مردادماه را درعبارت ببینید.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
سینما + عبارت
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز دوشنبه ۱۴ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
سینما + عبارت
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز یکشنبه ۱۳ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
سینما + عبارت
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز شنبه ۱۲ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
سینما + عبارت
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز پنج شنبه ۱۰ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
سینما + عبارت
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز چهار شنبه ۹ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
سینما + عبارت
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
برنامه اکران سینما‌های مازندران در روز سه شنبه ۸ مردادماه را در صفحه عبارت ببینید.
اکران های نوروز۹۸
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
معرفی ۵ فیلم اکران نوروزی/بازگشت متفاوت مهران مدیری به سینماها
بر اساس آخرین شنیده‌ها پنج گزینه اصلی اکران نوروزی سال ۹۸ برای اکران در سینما‌های تهران و شهرستان‌ها معرفی شدند.