امروز : سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۶:۳۵ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:افزایش فشار «تلکه بگیران» بر مدیران دولت تدبیروامید
تلکه گیری - سایت عبارت
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
افزایش فشار «تلکه بگیران» بر مدیران دولت تدبیروامید در مازندران
«پول زور» یا «امتیاز زور» وده، وگرنه.../ ضرورت هوشیاری و شجاعت دولت
 متاسفانه در چندماه اخیر خبرهای ضدونقیضی از تولد گروهی از «تلکه بگیران» به گوش می رسد که با روش های مختلف سعی در فشار به مدیران کل دستگاه های اجرایی دارند.