امروز : دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۷:۲۰ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:اقشار ضعیف جامعه
یوسف نژاد+عبارت
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس:
مجلس از اقشار ضعیف و متوسط برنامه دارد
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس گفت: مجلس برای حمایت از اقشار ضعیف و کارمند طرح هایی در دست مصوب دارد.