امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت : ۱۰:۱۶ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:بازنشستگان مازندران
مدیران بازنشسته مازندران+عبارت
شنبه ۵ آیان ۱۳۹۷
کدام یک از مدیران مازندرانی تا ۲۰ روز دیگر بازنشسته می شوند+اسامی
ردّ ناخن هایشان روی میز مانده است!
خیریان پور مدت هاست که به دنبال معاف شدن از این لیست است و تابحال لابی های فراوانی کرده است. احمد مظفری هم به دنبال همان نسخه «رزمنده و جهادگر» است تا با استفاده از حضورش در جبهه بازهم بر سر کار بماند. حسین زادگان هم مدتی در جنگ بوده و او هم از طرق مختلف به دنبال معافیت است