امروز : دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت : ۳:۵۱ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تاریخ مطبوعات مازندران
ناصرالدین شاه+عبارت
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
به مناسبت صدودوازدهمین سال تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران / ۳
وقتی «سفر به مازندران» ناصرالدین شاه را ژورنالیست می کند!
«روزنامه سفر مازنداران»، شامل دو بخش است: روزنامه سفر مازندران بخش اول کتاب به قلم ناصر الدین شاه که گزارش سفر او در سال ۱۲۸۲ ق است. روش نگارشی ناصر الدین شاه با تکیه بر کوتاه نویسی ساده و بی تکلف،حتی بدون غلو شاهانه است.
میدان ساعت+عبارت
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
به مناسبت صدودوازدهمین سال تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران / ۱ ؛
نگاهی کوتاه به تاریخ مطبوعات مازندران / چاپ نخستین روزنامه مازندران حدود ۱۰۰ سال پیش در ساری
نخستین روزنامه در مازندران ۱۰۰ سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۶به مدیر مسئولی ادیب اسماعیلی طاهری با عنوان «سماوات» در شهرساری منتشر شده است.ساری در آن دوران نه تنها پررونق ترین و پرجمعیت ترین شهر مازندران که در شمال کشور فرهنگی ترین شهر به شمار می آمد
تاریخ مطبوعات+عبارت
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹
نگاهی جذاب به یک قرن تاریخ مطبوعات مازندران
عبارت: امروز برابر است با سالروز چاپ نخستین روزنامه در جهان. به همین بهانه گروه گرافیک و چندرسانه‌ای عبارت، به مرور یک قرن تاریخ مطبوعات مازندران پرداخته است از سفر ناصرالدین شاه،چاپ نخستین روزنامه مازندران در ساری و دیکتاتوری رضاخانی گرفته تا آزادی دهه‌ی ۳۰، کودتای ۲۸ مرداد و اولین روزنامه مازندران بعد از انقلاب.
صفحه نخست روزنامه‌های ایران / ۸ تیر- سایت عبارت
شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵
پیشخوان عبارت
صفحه نخست روزنامه‌های ۱۹ تیر
میدان ساعت ساری-سایت عبارت
یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵
به مناسبت صدوهشتیمن سال تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران[۵]
نگاهی کوتاه به تاریخ مطبوعات مازندران/ چاپ نخستین روزنامه مازندران حدود ۱۰۰ سال پیش در ساری
نخستین روز نامه در مازندران ۹۶ سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۶به مدیر مسئولی ادیب اسماعیلی طاهری با عنوان «سماوات» در شهرساری منتشر شده است.ساری در آن دوران نه تنها پررونق ترین و پرجمعیت ترین شهر مازندران که در شمال کشور فرهنگی ترین شهر به شمار می آمد