امروز : جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۸:۲۷ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تجارت فرزند یک نماینده مجلس در آمریکا
مجلس+عبارت
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
واکنش یک نماینده مجلس در مورد تجارت فرزندش در آمریکا
نماینده مردم لنجان به ادعای آنکه پسرش نمایندگی واردات قطعات کامپیوتر به کشور را دارد و ساکن آمریکاست، پاسخ داد.