امروز : جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت : ۷:۴۳ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تحریم های نفتی
 دکل نفتی
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
عربستان جایگزین ایران شد
یک مشتری هندی نفت ایران پیشنهاد عربستان را برای نفت اضافی به منظور جبران بشکه های از دست رفته نفت ایران به خاطر تحریم های آمریکا قبول کرده است.