امروز : سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۱۰:۲۳ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:تعجب کاربران فضا مجازی
زنان+ عبارت
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
کاربران اصولگرای توئیتر بر علیه کیهان
روزنامه کیهان در روز شنبه و پس از حضور زنان در ورزشگاه ازادی در بازی ایران و کامبوج، تیتری را در صفحه اول خود منتشر کرد که باعث بهت و تعجب کاربران فضای مجازی شد. این روزنامه در مطلبی زائرین اربعین را با عنوان «راهیان آزادگی» معرفی کرده و زنانی که به ورزشگاه رفته بودند گذاشته بود را «قربانیان آزادی» نامیده است.