امروز : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۵:۵۱ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جزييات تازه از فساد در بنياد شهيد
 بنياد شهيد و امور ایثارگران- سایت عبارت
پنج شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵
جزييات تازه از فساد در بنياد شهيد
اعتماد در گزارشی به سخنان امیر خجسته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در روز گذشته پرداخته است که در ادامه می‌خوانید؛