امروز : دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت : ۳:۲۳ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حمله تروریستی کانادا
پلیس
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تیراندازی در کلیسایی در کانادا
جوانی مسلح با ورود به کلیسای شهر «سالمون آرم» در غرب کانادا، یک نفر را کشت و یک نفر را زخمی کرد.