امروز : سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت : ۱۰:۴۵ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حمله مسلحانه به کلیسایی در کانادا
پلیس
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تیراندازی در کلیسایی در کانادا
جوانی مسلح با ورود به کلیسای شهر «سالمون آرم» در غرب کانادا، یک نفر را کشت و یک نفر را زخمی کرد.