امروز : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۷:۴۳ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:خودکشی در پارک کوشا سنگ
شلیک پیرمرد ساروی به سرش در پارک کوشا سنگ
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
اختصاصی عبارت
شلیک پیرمرد ساروی به سرش در پارک کوشا سنگ/ پیدا شدن نامه خودکشی در جیب متوفی
در جیب لباس متوفی به نام ح - ر نامه ای مبنی بر دلیل خودکشی کشف شد.