امروز : جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۸:۳۷ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:رجبی مدیر کل ثبت احوال مازندران
کارت ملی
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
حل مشکل داوطلبان انتخابات مجلس فاقد کارت ملی هوشمند
مدیر کل ثبتاحوال مازندران گفت: افرادی که داوطلب شرکت در انتخابات مجلس هستند و کارت ملی هوشمند ندارند به ادرات ثبت احوال حوزه انتخابیه خود برای ثبت نام و دریافت کارت خود مراجعه کنند.