امروز : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۶:۰۷ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:رسانه های خودی و غیرخودی
احمد مظفری - سایت عبارت
جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
نقدی بر عملکرد ضعیف رئیس اداره روابط عمومی استانداری مازندران؛
«هولدن کالفیلد» و احمد مظفری /گوشی دستت نیست آقای رئیس!
هومن حکیمی: شاید قیاس مع‌الفارق به نظر بیاید اما اگر روزی خواستید هولدن کالفیلد رسانه‌های مازندران باشید به من اطلاع دهید تا یک نسخه از این کتاب را به شما قرض بدهم. شماره‌ام را که حتما دارید جناب آقای مظفری؟!
شفافیت اطلاعات-سایت عبارت
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
رانت اطلاعاتی و رسانه ها؛
شترسواری دولادولا نمی شود
تا زمانی که حاکمیت و نهادهای اجرایی، رسانه ها را به خودی و غیرخودی تقسیم کند، سخن گفتن از شفافیت اطلاعاتی شوخی تلخی است. از طرفی دیگر تا زمانی که منافذ آشکار رانت های اطلاعاتی بسته نشوند جمهوریت نظام در مخاطره ای جدی خواهد بود و افزایش شکاف فقیر و غنی باعث افزایش نارضایتی های مدنی خواهد شد که در نهایت به رکود و بی تفاوتی فرهنگی و اقتصادی خواهد انجامید.