امروز : چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت : ۸:۳۸ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:رشد مصرف برق در مازندران و گلستان ۱۰ درصد است
برق+عبارت
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
احتمال قطعی برق در مازندران
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه برنامه‌ای برای قطعی برق در مازندران وجود ندارد گفت : با توجه به سرمای هوا که در پیش است ، در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف انرژی ، قطعی برق دور از انتظار نخواهد بود.
حسین افضلی؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان+عبارت
دوشنبه ۲۸ آیان ۱۳۹۷
رشد مصرف برق در مازندران و گلستان ۱۰ درصد است
انرژی الکتریکی که در اصطلاح عموم با نام برق شناخته می شود یکی از رایج ترین و پرکاربردترین انواع انرژی است، زیرا یکی از موثرترین عوامل در تداوم حیات و مهمترین پدیده در زندگی بشر است این اهمیت از آنجا ناشی می شود که هر گونه تحرک و پویایی انسان ها نیازمند انرژی است و اهمیت آن در جهان فردا به حدی است که بیش از ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری جهانی تا سال ۲۰۴۰در بخش انرژی صورت می گیرد. پاک بودن انرژی الکتریکی و سهل الوصول بودن آن و دامنه وسیع کاربرد برق، عامل فراگیر شدن این انرژی است. مسلما" در کنار آن عدم امکان ذخیره سازی و پرهزینه و زمان بر بودن احداث تاسیسات برق از دیگر موارد قابل توجه صنعت برق می باشد. بااین مقدمه مصاحبه ای را بامهندس حسین افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران انجام دادیم که عینا" از نظر شما می گذرد.