امروز : پنج شنبه ۱ آیان ۱۳۹۹ ساعت : ۱:۲۰ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک
رضا صالحی امیری + عبارت
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸
ماجرای مزاح رئیس مازندرانی کمیته ملی المپیک / ماجرای ریاست صالحی امیری بر فدراسیون فوتبال چیست؟
رئیس کمیته ملی المپیک گفت: بحث‌ حضور من در فدراسیون فوتبال مزاح رسانه‌ای است و من ۴ سال به کمیته ملی المپیک تعهد اخلاقی دارم.
رضا صالحی امیری + عبارت
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
صالحی امیری؛ رئیس کمیته ملی المپیک در شورای اداری مازندران:
برخی در کانون های قدرت در پی تخریب دولت هستند/ بعد از ۴ دهه هنوز مرز شورش و اعتراض را مشخص نکردیم / من تذکر داده بودم تا سال ۱۴۰۰ با شورش های زیادی مواجه می شویم / ناکارمدی، عدم انسجام و افول شتابناک اعتماد اجتماعی اصلی ترین بحران های ماست
ناکارآمدی مقدمه خیزش اجتماعی است. وقتی پراید به ۵۰ میلیون و گوشت به ۱۰۰ هزار تومان می رسد نباید توقع رضایت داشت اما مردم با نظام مشکل ندارند، بلکه با ناکارآمدی مدیریتی مشکل دارد.