امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت : ۶:۱۰ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:زندگی
جامعه+عبارت
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
غمنامه‌ای در باب روان ایرانیان به بهانه روز روانشناس؛
اگر فرو بنشیند ز خون من عطشی، چه جای واهمه تیغ از شما ورید از من
امروز در تقویم روز گرامیداشت روانشناسان و مشاوران است و بهانه‌ای برای کنکاش در روح زخمی انسان ایرانی.
خوشرو+عبارت
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
او می ماند
مردی که صادقانه عمرش را در احیای حماسه ها ، سوت ها ، نواهای بومی صرف نمود.و از گوشه گوشه ی این کهن دیار سبز خوشه چینی نمود و با بازآفرینی بی نظیر خلاقانه که خاص خودش بود آثار ارزشمندی همچون هوژبر خوانی