امروز : چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت : ۶:۲۰ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سحرو جادو
فوتبال+عبارت
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
جادوگران وسط لیگ برتر ایران / ماجرای آب ریختن در ۴ گوشه زمین قائمشهر چه بود؟
پای باورهای خرافی به لیگ برتر حرفه‌ای ما باز شده است.
حادثه
دوشنبه ۱ آیان ۱۳۹۶
گزارشی تکان دهنده از ارتباط سرمربی مشهور با زن جادوگر
رقم خوردن برخی نتایج و موفقیت تیم‌هایی که انتظاری از آنها نمی‌رود سالهاست که شائبه استفاده تعدادی از مربیان و ورزشکاران از جادوگر را در جامعه ایجاد کرده است.