امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت : ۷:۲۹ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:صد سال، صد چهره؛ وقتی احمد شاه خردسال به قدرت رسید، محمود طلوعی
رضا خان و احمد شاه
دوشنبه ۱۰ آیان ۱۳۹۵
بمناسبت تصویب انقراض سلسله قاجار توسط مجلس موسسان؛
روایتی از رئیس فعلی ایل قاجار: احمدشاه دوبار جان رضاخان را نجات داد
عبارت: پدرم برای من می‌گفت، احمد شاه به رضاخان علاقه داشت و او را مرد با شخصیتی می‌دانست و می‌گفت در میان کسانی که ممکن است بیایند و در ایران حکومت کنند، رضاخان از همه بهتر است.
رضا شاه و احمدشاه-سایت عبارت
یکشنبه ۹ آیان ۱۳۹۵
بمناسبت تصویب انقراض سلسله قاجار توسط مجلس موسسان؛
پایان ۱۵۰ سال حکومت بلامنازع تُرک ها و آغاز ۵۳ سال حکومت مازندرانی ها بر ایران
عبارت:مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شد
مرگ احمد شاه-سایت عبارت
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
«سالمرگ احمدشاه» آخرین پادشاه قاجار
جوانمرگی شاهانه در غربت
احمد شاه قاجار كه در ۹ آبان ۱۳۰۴ از سلطنت خلع شده بود ۹اسفند۱۳۰۶ خورشیدی در سن ۳۲ سالگي، درست ۴سال و ۴ماه بعد از خلع از مقام شاهی در بیمارستانی در پاريس به بيماري كليه درگذشت