امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت : ۵:۳۲ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عربستان به جای ایران
 دکل نفتی
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
عربستان جایگزین ایران شد
یک مشتری هندی نفت ایران پیشنهاد عربستان را برای نفت اضافی به منظور جبران بشکه های از دست رفته نفت ایران به خاطر تحریم های آمریکا قبول کرده است.