امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت : ۱۰:۲۱ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مازندران بلعیده شد
زمین خواری+عبارت
دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷
مازندران بلعیده شد
سه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس وضعیت معماری در مازندران را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: سوداگری با تفکیک اراضی و زمین خواری به جان روستاهای مازندران افتاده و باعث از بین رفتن بافت خوب روستاها شده‌اند.