امروز : سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۱:۵۰ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مدیران دولت احمدی‌نژاد
محمدصادق کوشکی + عبارت
پنج شنبه ۳۰ آیان ۱۳۹۸
رونمایی از یک لیست انتخاباتی با حضور مدیران دولت احمدی‌نژاد
فعال اصولگرا و عضو لیست پویش گام دومی دعوت جوانان انقلابی برای انتخابات مجلس یازدهم، مدیریت جناح اصولگرا را نیازمند نوزایی دانست و گفت: با اعتقاد به نوزایی و جایگزینی نسلی، الزاما نیاز نیست از عنوان اصولگرایی استفاده شود و می‌توان از تعریف و اسم جدیدی نیز استفاده کرد.