امروز : جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت : ۷:۴۴ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مسکن ۳۰ متری
مسکن+عبارت
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
طرح مسکن ۳۰ متری و "ازدواج سفید"
شاید ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از ۲ است و مفاهیمی هم‌چون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علی‌الظاهر پذیرفته‌اند، توجیه داشته باشد.