امروز : دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت : ۳:۳۵ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نگاهی کوتاه به تاریخ مطبوعات مازندران
میدان ساعت+عبارت
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
به مناسبت صدودوازدهمین سال تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران / ۱ ؛
نگاهی کوتاه به تاریخ مطبوعات مازندران / چاپ نخستین روزنامه مازندران حدود ۱۰۰ سال پیش در ساری
نخستین روزنامه در مازندران ۱۰۰ سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۶به مدیر مسئولی ادیب اسماعیلی طاهری با عنوان «سماوات» در شهرساری منتشر شده است.ساری در آن دوران نه تنها پررونق ترین و پرجمعیت ترین شهر مازندران که در شمال کشور فرهنگی ترین شهر به شمار می آمد
تاریخ مطبوعات+عبارت
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹
نگاهی جذاب به یک قرن تاریخ مطبوعات مازندران
عبارت: امروز برابر است با سالروز چاپ نخستین روزنامه در جهان. به همین بهانه گروه گرافیک و چندرسانه‌ای عبارت، به مرور یک قرن تاریخ مطبوعات مازندران پرداخته است از سفر ناصرالدین شاه،چاپ نخستین روزنامه مازندران در ساری و دیکتاتوری رضاخانی گرفته تا آزادی دهه‌ی ۳۰، کودتای ۲۸ مرداد و اولین روزنامه مازندران بعد از انقلاب.
تاریخ مطبوعات مازندران+عبارت
پنج شنبه ۱۰ آیان ۱۳۹۷
به بهانه نودوششمین سال تصویب قانون نظارت بر مطبوعات؛
از نگاهی کوتاه به تاریخ مطبوعات مازندران تا روزنامه سفر مازنداران اثر ناصرالدین شاه
عبارت: ۹۶ سال از تصویب قانون نظارت بر مطبوعات می گذرد( درست در ۱۰ آبان ۱۳۰۱ قانون نظارت بر مطبوعات تصویب شد) و تاکنون روزهای پرفراز و نشیبی بر اهالی این وادی گذشته است. عبارت پیشتر به بهانه « صدوهشتیمن سال تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران» به موضوع مطبوعات و تاریخ آن پرداخته است. اما این بار تنها گلچینی از دو گزارش درباره مازندران و مطبوعات را منتشر می کند. نخستین گزارش کوتاه به «تاریخ مطبوعات مازندران» می پردازد و دومی نیز نگاهی گذرا است به کتاب «روزنامه سفر مازنداران» اثر ناصرالدین شاه که از نامش پیداست خاطرات سفر او به طبرستان را رواسیت می کند.