امروز : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت : ۳:۱۶ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:همه شکایت‌های فوتبالی
حسن روشن + عبارت
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
نگاهی به عجیبترین شکایت‌های فوتبالی به بهانه حکم شلاق حسن روشن
حکم شلاق حسن روشن باعث شد تا به همین بهانه به سراغ برخی از عجیب ترین شکایت های فوتبالی در سال‌های اخیر برویم. ویدئو عبارت را مشاهده کنید