امروز : یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت : ۱۰:۱۵ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پاسخگویی شفاف
عباس زارع + عبارت
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی شفاف به مردم سنگ بنای پیشرفت و توسعه استان است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ، ظهر امروز ۱۰ آذر با حضور در پایگاه ارتباط مردم و دولت(سامد)، به صورت تلفنی و مستقیم با مردم استان گفتگو کرد.