امروز : دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۵:۴۶ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کلید واژه های انتخاباتی
انتخابات + عبارت
پنج شنبه ۱۶ آیان ۱۳۹۸
بازی با کلمات سیاسیون تا انتخابات۹۸/کلیدواژه‌ها قبل از شعارها آمدند
در ماه‌های منتهی به انتخابات اسفندماه مجلس، هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، مدام در حال زمزمه کلیدواژه‌هایی هستند تا ضمن آسیب شناسی روند حرکتی پیشین، بدنه رای شان را نیز با تکیه بر همان کلیدواژه ها اقناع کرده و راهی صندوق های رای کنند.