امروز : شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۶:۱۲ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:۲۲ مرداد
چپ دست+عبارت
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
۲۲ مرداد (۱۳ آگوست)؛ روز جهانی چپ‌دست‌ها
چپ‌دستی به مفهوم تمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه نوشتن است.