امروز : پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ ساعت : ۷:۰۴ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������ ������������ ���� �������� �� �������������� ������������
رضا براهنی + سایت عبارت
جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱
رضا براهنی در غربت و آلزایمر درگذشت؛
پایان مردی که با پروانه ها سخن می گفت
براهنی شیرابه گل بود و سختی سنگ را داشت. کلاهش که همچون درخت انجیلی به یاری ابروانش می آمد سایه ای همیشگی بر آن چشمهای مضطرب می انداخت و عشق را در تجلی لبخند به میعادگاه تنهایی می برد.