امروز : سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۶:۴۱ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:�������� ����������
سعید حنایی
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
افشای جزییات پرونده «قتل های عنکبوتی» پس از ۲۰ سال ! / قتل ۱۶ زن مذهبی نبود انتقامجویی بود !
روز گذشته قسمت اول ماجرای قتل های عنکبوتی مشهد با عنوان زوایای پنهان از « قتل های عنکبوتی» در صفحه حوادث روزنامه خراسان درج شد.
غلامرضا منصوری+عبارت
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
روایتی از احکامی که قاضی منصوری صادر کرد
محسن برهانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: او هر که بود و هر چه کرد باید بدانیم که تنها «متهم به جرم است و نه مجرم»؛ شاید اگر بازمیگشت و از خود دفاع میکرد، تبریٔه میشد. پس مراقب باشیم آخرتمان را مفت نفروشیم.