امروز : پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۱۱:۱۵ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� ������ ������ ����������
دادگاه
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
پشت پرده قطع انگشت تعدادی از محکومان / قوه قضائیه تشریح کرد
اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان صحت ندارد.