امروز : سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۴:۴۹ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� �������� ������ ���� ����������������
قیمت و کیفیت نان در مازندران
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
گزارشی از کیفیت و قیمت نان سنتی و صنعتی در مازندران به بهانه افزایش نرخ نان صنعتی+ نظرسنجی اختصاصی
دیکتاتوری کُنجدی
مازندران دارای بیش از پنج هزار و ٥٠٠ واحد خبازی فعال است که بنابر گزارش های رسمی تنها ١٠ درصد آنها از درجه کیفی یک برخوردارند و حدود پنجاه درصد نیز حائز پایین ترین رتبه یعنی درجه چهار هستند. همین آمار به روشنی وضعیت کیفیت نان در مازندران را نشان می‌دهد.