امروز : دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت : ۶:۱۵ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� ���������� ����������������
کامران اصغری کار مازندران
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰
بالاخره صدایی از مدیرکل کار مازندارن هم درآمد
بعد از مدت ها کامران اصغری مدیرکل کار مازندران آفتابی شد و آمارهایی را ارایه کرد. وی یکی از بدترین مدیران استانی در حوزه اطلاع رسانی است و اساسا حرف چندانی برای گفتن ندارد. در زمانه ای که حضور مدیرانی نظیر وی بیش از گذشته حایز اهمیت است، مدت هاست کسی خبری از اصغری و نهاد مطبوعش نشنیده.