امروز : سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۶:۰۲ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� ��������������
پرسپولیس+عبارت
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
تمیروف مهاجم بعدی پرسپولیس را معرفی کرد!
مهاجم پرسپولیس در پیامی که در صفحه شخصی اش منتشر کرد، پیغام جالبی را منتشر کرد.