امروز : شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت : ۱۲:۲۱ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:����������� ���������� ������������ �������� ����
آوار
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
مجوز‌ تخریب متروپل صادر شد
معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان اینکه آواربردای متروپل ادامه دارد، از تخریب سازه باقی مانده متروپل پس از پایان آواربرداری سخن گفت و افزود: مجوز‌های تخریب متروپل صادر شده است.