امروز : سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۱:۰۴ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������������ ���� ������ ������������
یارانه+عبارت
پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱
پاسخ وزیر کار در مورد تاثیر درآمد فرزند مجرد در حذف یارانه خانوار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره محاسبه حقوق فرزندان مجرد در سرجمع درآمد خانوار برای پرونده دریافت یارانه توضیحاتی ارائه کرد.
حذف یارانه و هدفمندسازی یارانه + عبارت
پنج شنبه ۹ آیان ۱۳۹۸
۲۳ میلیون نفر در صف حذف از فهرست یارانه‌بگیران
معترضان به حذف یارانه نقدی چه تعهدی می‌دهند؟
شمار کسانی که حالا در دو ماه گذشته با پیامک قطع یارانه روبرو شدند از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
یارانه+ عبارت
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
چه کسانی به حذف یارانه اعتراض کردند؟
کارشناسان اقتصادی درباره حذف سه دهک از یارانه بگیران معتقدند «دولت به اندازه کافی پایگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی دارد؛ درآمد افراد، گردش حساب‌های مالی آن‌ها و دارایی‌هایشان، اطلاعاتی است که در سیستم‌های دولتی ثبت شده و تنها دولت با لینک این پایگاه‌ها با هم می‌تواند به راحتی افراد مشمول را از غیرمشمول تمیز دهد.»