امروز : سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۶:۰۳ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������������ ���������� �������� ���������������� ���� ���������� ������
پرسپولیس+عبارت
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
تمیروف مهاجم بعدی پرسپولیس را معرفی کرد!
مهاجم پرسپولیس در پیامی که در صفحه شخصی اش منتشر کرد، پیغام جالبی را منتشر کرد.