امروز : سه شنبه ۴ آیان ۱۴۰۰ ساعت : ۱۲:۱۲ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������������ ���������� ���������� �������� ���������� ����������������
مسکن + عبارت
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
۴۸۲ واحد مسکن تحویل سیل‌زدگان مازندران شد
با حضور رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور امروز ۴۸۲ واحد مسکونی احداثی و مرمت شده تحویل سیل‌زدگان تحت پوشش کمیته امداد امام مازندران شد.