امروز : چهارشنبه ۵ آیان ۱۴۰۰ ساعت : ۴:۳۰ PM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������������������
گندم+عبارت
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
کاهش تولید گندم در مازندران/ خصوصی‌سازی‌ها خصولتی شد!
مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه گندمکار به دلیل کم‌توجهی و پایین بودن قمیت دچار سردرگمی شده است، گفت: این مسائل سبب کاهش تولید در استان شده است.
کارخانه آرد+عبارت
پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
توزیع ۳۰ هزار تن آرد در مازندران / دستمزد کارخانه ها ۸ سال تغییر نکرده است
مشکین، عضو اتحادیه کارنجات آرد مازندران به روزرسانی دستمزد کارخانه های آرد و نرخ گندم را مهمترین مطالبه از دولت بیان کرد و گفت: دستمزد کارخانه های آرد هشت سال تغییر نکرده است.
گندم+عبارت
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
چشم گندمکاران مازندرانی همچنان به جیب دولت / پرداخت قطره چکانی مطالبات
گندمکاران مازندران به رغم آنکه مدت ها محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده اند، همچنان خیره به دست و جیب دولت برای دریافت مطالبات هستند.
گندم+عبارت
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
پرداخت بیش از ۹۶ درصد از مطالبات گندمکاران مازندران
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: با پیگیری‌های بعمل آمده تاکنون بیش از ۹۶ درصد از مطالبات گندمکاران مازندرانی پرداخت شد.
گندم+عبارت
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸
پرداخت۶۰۳ میلیارد به گندمکاران مازندران
با پیگیریهای بعمل آمده تاکنون بیش از ۶۰۳ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی پرداخت شد .