امروز : شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت : ۸:۰۳ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:������������������
فدراسیون فوتبال + عبارت
پنج شنبه ۸ آیان ۱۳۹۹
افشاگری در خصوص سرپرست مستعفی پرسپولیس / مدیرعامل سابق تراکتور: رسول پناه سرپرست پرسپولیس شد چون رئیس حوزه انتخاباتی یک شخص بود
به اعتقاد من فوتبال به یک انقلاب و تحول نیاز دارد. مجمع در واقع پارلمان فوتبال است و اعضای مجمع باید نسبت به وظیفه خودشان احساس تکلیف کنند.