امروز : دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ ساعت : ۱۲:۲۰ AM
نتیجه جستجوی کلیدواژه:��������
پنبه زار+عبارت
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
شکوفایی دوباره طلای سفید در مازندران
کشاورزان مازندرانی در ۲ سال اخیر اقبال بیشتری به کشت پنبه از خود نشان داده اند.
پنبه زار+عبارت
دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
پنبه شمال ایران رشته شد / خشکسالی بلای پنبه زارها
روزی روزگاری مازندران قطب پنبه در شمال بود و اکنون از طلای سفید فقط یاد و نشانی در مزارع به جا مانده است.
پنبه زار+عبارت
شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
پنبه‌زارهای مازندران هرسال آب می‌رود / رد خشکی بر طلای سفید
سطح پنبه زارهای مازندران هر سال به دلیل خشکسالی و نبود بارندگی مناسب آب می رود و کمتر از سال های قبل می شود.