امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۲۴ AM
کد خبر: 34299
تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷|۱۷:۰۰
عکاس: محمدرضانجاتی ـ عبارت
کودکان ساروی به بهانه روزجهانی کودک به میدان شهرآشوب آمدند؛

به اسم اصلاح از من انتقام نگیرید

عبارت ـ گزارش تصویری: کودکان تعدادی از مهدهای کودک ساری امروز به بهانه روزجهانی کودک در میدان شهرآشوب ساروی گردهم آمدند تا توجه عموم مردم را به نیازهای جدی شان جلب کنند. این اجتماع و شعارهای مطرح شده در آن عموما به خشونت های جسمی و عاطفی تحمیل شده به کودکان اشاره داشت و خواستار توجه جامعه و ضرورت حمایت از حقوق کودکان می شد. حسین زاده معاون امور اجتماعی بهزیستی استان به نمایندگی از دکتر آرام مدیرکل بهزیستی در این مراسم حاضر شد. گفتنی است بهزیستی استان مازندران نخستین دستگاه دولتی کشور بود که دوسال قبل اولین کمپین مقابله با کودک آزاری را در ایران به راه انداخت.
دریافت تمام تصاویر

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال
ساری شناسی
کارگاه اتفاق