امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت : ۵:۴۷ PM

مرعشی: آیکیوی خانواده هاشمی و کارگزاران بالاست

حسین مرعشی
    -     کد خبر: 26709
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۲۵|۰۸:۴۴
سرویس :

عبارت:

حسین مرعشی گفت: ثروت اندوزی شخصی و سوءاستفاده از مناصب حکومتی حتما مذموم است ولی مردم و کشور را ثروتمند کردن حتماً امر پسندیده ای است. آقای هاشمی دنبال این بودند که ایران توسعه پیدا کند و مردم ثروتمند شوند و عدهای که نمی توانستند این را بفهمند این فضا را علیه آقای هاشمی راه انداختند. در ایران همیشه یکی از درگیری ها، درگیری بی هنران با باهنران است. کسانی که هیچ هنری ندارند نمی توانند ببینند دیگران هم هنر دارند و آنها را زیر سؤال میبرند. ما تیپمون تیپی است که دلمان می خواهد ایران مدرن شود و امکان ندارد در ایران توسعه ایجاد شود بدون اینکه پروژه های بزرگ و اساسی در آن اجرا شود، آیا می توانید تصور کنید امروز اگر مترو را نداشتیم چه شرایطی ایجاد میشد و این حجم مسافر در خیابانها چه وضعیتی ایجاد می کرد. مشکل ما، مشکل آی کیومان است؛ آی کیوی ما یه مقدار بیشتر از دوستان دیگرمان است؛ مشکل کارگزاران و خانواده آقای هاشمی این است که مقداری آی کیو بالایی دارند و می فهمند که کشور را نمیتوان با توزیع پول نفت اداره کرد و نمیشود کشور را با نگهداشتن ظرفیت ها و اجرا نکردن پروژه ها حفظ کرد. کشور اگر می خواهد رشد کند و مردم رفاه داشته باشند زیرساخت ها باید توسعه یابد. اینها را ما می فهمیم و سالها هم گفته ایم. /خانه ملت

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال