عبدالرضا داوری، فعال رسانه ای حامی احمدی نژاد در توئیتی، عطااله مهاجرانی، وزیر ارشاد دو سال اول دولت سید محمد خاتمی را به مصاحبه از طریق اسکایپ دعوت کرد اما مهاجرانی در پاسخی غافگیر کننده از او خواست احمدی نژاد را به یک مناظره زنده بیاورد. داوری و احمدی نژاد هنوز به این دعوت پاسخ نداده اند.

مناظره مهاجرانی و احمدی نژاد